Start > Textgranskning

Textgranskning

Böcker

Har du en text som du inte är nöjd med och som du saknar tid att jobba vidare med själv? Behöver du hjälp med att se över språket på din webbplats? Eller vill du bara ha hjälp med korrekturläsning? Då hjälper jag dig med textgranskningen.

Du bestämmer vad jag ska göra med texten

Du kan välja mellan fyra redigeringsnivåer enligt nedan:

 • Nivå 1 - avancerad korrekturläsning
  Här tittar jag bland annat på stavfel, skiljetecken, stor eller liten bokstav och grammatiska fel av olika slag.
 • Nivå 2 - språkgranskning
  Förutom nivå 1 ovan tittar jag på syfte och målgrupp med texten, ordval samt stil och ton.
 • Nivå 3 - textredigering
  Utöver nivå 1 och 2 ovan tittar jag även på hur texten är disponerad och rubriksatt.
 • Nivå 4 - Omarbetning för ny läsargrupp
  Jag gör en total omarbetning av texten.

Läs mer i informationsbladet om redigeringsnivåer (pdf-fil).

Boktips

 • Svenska skrivregler, Språkrådet (2008)
Z-text
Barbro Zetterberg
Valtorp Junkergården 8
521 96 Falköping
Telefon: 070-590 85 57
E-post:  barbro@z-text.se 
Webb: www.z-text.se
Har FA-skatt

admin »