Start > Skrivarstugor

Skrivarstugor

Syftet och målet med en skrivarstuga

Syftet är att exempelvis förklara en lagtext på ett enkelt, begripligt och mottagaranpassat språk. Målet är att ta fram texter som är både juridiskt korrekta och klarspråkiga. 

Hur är en skrivarstuga upplagd?
Jag arbetar tillsammans med ett antal ämneskunniga personer från din organisation som till exempel jurister, specialister och handläggare. Vid en fysisk träff arbetar vi med dator och bildprojektor för att alla ska kunna följa skrivprocessen samtidigt. Det går också utmärkt att hålla skrivarstugan via Teams eller Zoom. Läs mer om arbetssättet i informationsbladet nedan.

Vad är vinsten med en skrivarstuga?

  • Deltagarna får ökad insikt och kunskap i att skriva texter som är
    anpassade till mottagarens behov av information.
  • Deltagarnas olika kompetenser och perspektiv gör arbetssättet lärorikt, effektivt och roligt.
  • Deltagarna får ett verktyg för att själva arbeta vidare med sina texter.
  • Metoden går utmärkt att anpassa till alla texttyper inom de flesta arbetsområden.

 
Börja gärna med en klarspråksutbildning
För att deltagarna ska ha en grund att stå på är det bra att inleda skrivarstugan med en temahalvdag om klarspråk. Läs mer om temadagar under Skrivkurser.

Ladda ner informationsbladet Skrivarstugor om hur en skrivarstuga kan vara upplagd (pdf-fil).

Z-text
Barbro Zetterberg
Valtorp Junkergården 8
521 96 Falköping
Telefon: 070-590 85 57
E-post:  barbro@z-text.se 
Webb: www.z-text.se
Har FA-skatt

admin »