Start > Studiecirklar

Studiecirklar

Syftet med en studiecirkel kan vara att förklara en lagtext på ett enkelt och begripligt språk. Med det kan också handla om helt andra typer av texter som din organisation har behov av att arbeta med.

Jag arbetar tillsammans med en ämneskunnig person från din organisation. Tekniskt arbetar vi med dator och bildprojektor för att alla samtidigt ska kunna följa skrivprocessen.

En studiecirkel bör omfatta minst tre träffar på cirka två till tre timmar per gång. Dessutom är det en bra början att inleda en studiecirkel med en temahalvdag om klarspråk. Läs mer om temadagen under Skrivkurser.

Ladda ner informationsbladet om hur en studiecirkel kan vara upplagd (pdf-fil).

Z-text
Barbro Zetterberg
Valtorp Junkergården 8
521 96 Falköping
Telefon: 070-590 85 57
E-post:  barbro@z-text.se 
Webb: www.z-text.se
Har FA-skatt

admin »